• Gwarancja, reklamacja i zwroty

Gwarancja

Little Birds Diapers  dokładamy wszelkich starań, aby oferowane Wam produkty były najwyższej jakości. Niemniej jednak czasem jakiś błąd może się wkraść.

Jeśli uważasz, że otrzymany przez Ciebie produkt posiada wadę produkcyjną lub materiałową, skontaktuj się z nami niezwłocznie pod adresem: office@littlebirdsdiapers.com.

Pomocne będzie jeśli do opisu wady lub/i okoliczności ich powstania dołączysz zdjęcie obszaru produktu, który według Ciebie jest wadliwy. Jeżeli na podstawie dostarczonych zdjęć i informacji nie będziemy w stanie ocenić przyczyny wady może okazać się koniecznie przesłanie do nas produktu. Koszty przesyłki ponosisz Ty, ale jeśli produkt okaże się wadliwy z naszej winy, zostaną one zwrócone.

Warunki:

– ograniczona gwarancja na naprawę lub wymianę produktów w ciągu roku od zakupu. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie pierwotnego nabywcy produktu. Wadę produktu należy zgłaszać niezwłocznie. Przedmioty zakupione jako używane na platformach sprzedażowo-zakupowych, naprawiane lub zmieniane (np. z wymienionymi gumkami czy zmienionymi napami/rzepami) nie są objęte gwarancją. Wymagamy dokumentu potwierdzającego zakup tj. paragon/faktura lub numer zamówienia, jeśli produkt został zakupiony bezpośrednio u nas. Zastrzegamy sobie prawo do decydowania czy zgłoszona usterka jest wadą produkcyjną czy normalnym zużyciem materiału.

Gwarancja dotyczy:

a) szwów i przeszyć, elastyczności gumek, nap (np. złamania, słabe napy), rzepu oraz dziur lub innych uszkodzeń materiału, gdy wada została odkryta oraz zgłoszona zaraz po odbiorze/otrzymaniu produktu,

b) nieregularnych rozciągnięć/kurczenia się materiału oraz innych deformacji nie wynikających z nieprawidłowej konserwacji produktu.

Gwarancja nie obejmuje: plam, nieprzyjemnego zapachu, blaknięcia, mechacenia niektórych materiałów, powstawania dziur oraz utraty elastyczności gumek czy luźniejszego szwu, jeśli wynikają z:

a) nieprawidłowego prania i nagromadzenia się złogów w materiałach

b) przypadkowego uszkodzenia (np. przedmioty zaczepione, podarte lub stopione w pralce/suszarce)

c) normalnego użytkowania i pojawiły się po 90 dniach od zakupu produktu – gwarancja traci ważność jeśli produkty zostały uszkodzone w wyniku stosowania niedozwolonych substancji lub nie przestrzegania zasad konserwacji. Produkty takie odsyłane są do klienta na jego koszt.

Gwarancja nie obejmuje produktów wyprzedażowych, z końca linii oraz innych ofert specjalnych z działu OUTLET - w zakresie wad opisanych przy danym produkcie lub kategorii produktów.

Problemy z przeciekaniem nie są uważane za wadę, chyba, że są wynikiem wady produkcyjnej.

W naszym świecie jest wiele rzeczy bardzo trwałych, ale nie ma rzeczy niezniszczalnych. Nasze produkty jak każdy inny element ubrania ostatecznie wykazują oznaki zużycia, szczególnie jeśli prany jest kilka razy w tygodniu przez długi czas. Jeśli tak jak my pokochasz produkty Little Birds Diapers to przestrzegając naszych zasad konserwacji będziesz się mógł/a cieszyć nimi przez bardzo długi czas. W szczególności zwracamy uwagę na niestosowanie wszelkiego rodzaju wybielaczy, środków zmiękczających, octu lub innych substancji żrących oraz przestrzeganie zasad dotyczących temperatury prania, ilości obrotów oraz warunków suszenia.

WZÓR ZGŁOSZENIA GWARANCYJNEGO

 

 

Miejscowość, data

Do

Little Birds Diapers

LBD Daria Kapica

Kośmin 28

05-600 Grójec

 

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………… towar jest wadliwy. Wada polega na:…………………………………………………………………………………………………………

Wada została stwierdzona w dniu ………………………..

Z uwagi na powyższe proszę o:

a) usunięcie wady poprzez naprawienie

lub

b) w przypadku kosztów logistyki przewyższających koszty naprawy o zwrot kosztów naprawy u strony trzeciej w kwocie ………………. w postaci bonu/na konto bankowe numer…………………………

lub

c) w przypadku braku możliwości naprawy np. ze względu na wysokie koszty o wymianę produktu na nowy.

Forma naprawy gwarancyjnej zostanie ze mną ustalona po potwierdzeniu przez producenta objęcia jej zasadami gwarancji

 

Do zgłoszenia reklamacyjne dołączam dowód zakupu/podaję numer zamówienia w sklepie firmowym/zdjęcia prezentujące wadę*.

 

 

                                                                                            Z poważaniem

 

*niepotrzebne skreślić

 

Reklamacja (rękojmia)

Jeżeli na dany produkt nie obowiązuje już nasza gwarancja to możesz złożyć reklamację na podstawie rękojmi. Rękojmie należy zgłaszać do sprzedawcy, czyli do nas jeśli produkt zakupiłeś/aś bezpośrednio w naszym sklepie lub do jednego z naszych dystrybutorów. Pamiętaj, że wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego.

Mamy obowiązek dostarczyć produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania kupującemu, jednak wada ta nie może być zgłoszona później niż po upływie roku od jej zauważenia.

W ramach reklamacji na podstawie rękojmi możesz:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale tylko wtedy kiedy wada jest istotna;

c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

d) żądać usunięcia wady.

Do zgłoszenia reklamacyjnego należy załączyć opis wady (możesz dołączyć zdjęcia, to często bywa bardzo pomocne) wraz z warunkami jej powstania oraz daty jej zauważenia. Aby ustosunkować się do Twoje reklamacji czasem musimy fizycznie posiadać produkt, a więc nieuniknione staje się przesłanie go do nas do ekspertyzy. Koszty przesyłki w przypadku rękojmi leżą po naszej stronie.

Nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia reklamacji otrzymasz od nas odpowiedź. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że uznaliśmy reklamację za uzasadnioną.

Dodatkowe ograniczenia związane z reklamacją produktu dotyczące klientów nie będących konsumentami mogą być zawarte w regulaminie naszego sklepu.

WZÓR ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO

 

 

Miejscowość, data

Do

Little Birds Diapers

LBD Daria Kapica

Kośmin 28

05-600 Grójec

 

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………… towar jest wadliwy. Wada polega na:…………………………………………………………………………………………………………

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

  • wymiany towaru na nowy*
  • nieodpłatnej naprawy towaru*
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………………..……) zł, w postaci bonu rabatowego/zwrotu na konto* bankowe o numerze………………………..
  • odstępuję od umowy (wada istotna) i proszę o zwrot ceny towaru na konto ……………………………………

 

 

                                                                                            Z poważaniem

 

*niepotrzebne skreślić

 

Odstąpienie od umowy

Będąc konsumentem masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość (np. poprzez zakupy w sklepie internetowym) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Ponieważ wiemy jak szybko dni mijają przy maluszku, postanowiliśmy wydłużyć ten czas i  termin do odstąpienia od umowy wygasa u nas po upływie 30 dni od dnia w którym weszliście w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy kupna w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie może mieć dowolną formę pisemną lub elektroniczną (np. email na adres office@littlebirdsdiapers.com w tytule wpisując ODSTĄPIENIE OD UMOWY).

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Tobie wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Pamiętaj, że to Ty ponosisz koszty niezwłocznego odesłania produktów do nas.

Produkt do zwrotu prosimy odesłać lub przekazać ją nam na adres: LBD Daria Kapica, Kośmin 28. 05-600 Grójec niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Pamiętaj o podaniu nam swojego numeru konta bankowego, na które mamy dokonać zwrotu kosztów.

Bardzo ważne jest w jakim stanie dotrze do nas produkt, prosimy o dokładne zabezpieczenie produktu, aby zachował on swoją pełną wartość.

Nie przyjmujemy zwrotów towarów:

– pranych, pachnących różnymi środkami, perfumami, zwierzętami czy papierosami,

– używanych,

– zabrudzonych,

– uszkodzonych, jeśli uszkodzenie nie zostało zgłoszone do nas zaraz po otrzymaniu przedmiotu (pamiętaj dokładnie sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku uszkodzeń sporządzić protokół),

– nie posiadających oryginalnego opakowania lub oznakowania wymaganego prawem (np. z odciętymi metkami),

– nie nadających się do ponownej sprzedaży,

– zakupionych podczas wyprzedaży (np. koniec linii/produkcji danego przedmiotu) lub u strony trzeciej (np. za pośrednictwem dystrybutora)

– wysyłanych na nasz koszt (klient ponosi koszt zwrotu towaru).

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTU)

 

 

Miejscowość, data

Do

Little Birds Diapers

LBD Daria Kapica

Kośmin 28

05-600 Grójec

 

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

dane kontaktowe (tel, mail)

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Niniejszym oświadczam, iż  na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z firmą LBD Daria Kapica Kośmin 28 05-600 Grójec i  zwracam wymienione/y poniżej towar/y.
Jednocześnie oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towarów.

Zwracane produkty:

1…………………………………………………

2………………………………………………..

3……………………………………………….

Data otrzymania towaru: …………………………………………………………………………..
Numer dokumentu sprzedaży (faktury VAT) lub zamówienia: ………………………

Proszę o zwrot należnej mi kwoty na rachunek bankowy nr………………………….

 

podpis Konsumenta